Velkommen til oss.

Passion for results

Accountor Hamar

Her står det noe om dere

Ingress (av latin ingressus, inngang eller innledning)
er i skriftlig fremstilling, et kort innledende avsnitt
som oppsummerer hovedpunktene i den aktuelle artikkel.

Ingressen har i journalistikken sin plass i den omvendte pyramide,
mellom overskriften og brødteksten.

Nyheter
Nyheter
Ingress nyhet nr 3
Les mer
Ingress nyhet nr 2
Les mer
Ingress nyhet nr 1
Les mer
Powered by Cornerstone